Trò chuyện xã hội News

Trò chuyện xã hội

Trò chuyện xã hội您当前的位置:主页 > Trò chuyện xã hội >

Trò chuyện xã hội

2024-04-16 00:51:35

**Điều lệ Trường Trung học cơ sở**

**Phần mở đầu**

Điều lệ trường là một bộ tài liệu quan trọng thiết lập các quy tắc, quy định và kỳ vọng cho học sinh, nhân viên và phụ huynh tại một trường trung học cơ sở. Mục đích của điều lệ là tạo ra một môi trường học tập tích cực, an toàn và hỗ trợ cho tất cả các thành viên trong cộng đồng trường học.

**Điều 1: Mục tiêu**

1.1. Cung cấp một nền giáo dục toàn diện và chất lượng cao cho tất cả học sinh.

1.2. Tạo ra một môi trường học tập an toàn, hỗ trợ và tôn trọng.

1.3. Chuẩn bị học sinh trở thành những công dân có trách nhiệm và đóng góp cho xã hội.

1.4. Thúc đẩy sự hợp tác giữa học sinh, nhân viên và phụ huynh.

**Điều 2: Học sinh**

2.1. Học sinh phải đến lớp đúng giờ, chuẩn bị bài và tham gia tích cực vào các hoạt động học tập.

2.2. Học sinh phải tôn trọng giáo viên, các thành viên khác trong trường và tài sản của trường.

2.3. Học sinh không được tham gia vào bất kỳ hành vi nào gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác.

2.4. Học sinh phải tuân thủ quy định về đồng phục của trường.

2.5. Học sinh phải báo cáo bất kỳ trường hợp bắt nạt hoặc quấy rối nào cho giáo viên, quản lý hoặc nhân viên khác của trường.

**Điều 3: Nhân viên**

3.1. Nhân viên phải tạo ra một môi trường học tập tích cực và tôn trọng.

3.2. Nhân viên phải đối xử công bằng và tôn trọng với tất cả học sinh.

3.3. Nhân viên phải được chuẩn bị đầy đủ chuyên môn và năng lực để đáp ứng nhu cầu của học sinh.

3.4. Nhân viên phải tuân theo tất cả các chính sách và quy trình của trường.

3.5. Nhân viên phải duy trì sự chuyên nghiệp và đạo đức trong mọi tương tác với học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp.

**Điều 4: Phụ huynh**

4.1. Phụ huynh đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục con em mình.

4.2. Phụ huynh phải tham gia tích cực vào các hoạt động của trường.

4.3. Phụ huynh phải hỗ trợ con em mình trong học tập và các vấn đề về hành vi.

4.4. Phụ huynh phải tôn trọng giáo viên, các thành viên khác trong trường và tài sản của trường.

4.5. Phụ huynh phải báo cáo bất kỳ mối quan tâm nào về con em mình cho giáo viên hoặc quản lý của trường.

**Điều 5: Quy định chung**

5.1. Không được sử dụng rượu, thuốc lá hoặc các chất gây nghiện khác trong khuôn viên trường.

5.2. Không được mang vũ khí hoặc các vật nguy hiểm khác vào khuôn viên trường.

5.3. Không được ăn vặt hoặc nhai kẹo cao su trong lớp học.

5.4. Không được sử dụng điện thoại di động hoặc các thiết bị điện tử khác trong giờ học trừ khi được giáo viên cho phép.

5.5. Học sinh phải rời khỏi khuôn viên trường vào cuối ngày học trừ khi tham gia hoạt động ngoài giờ được giám sát.

điều lệ trường thcs

**Điều 6: Quy trình kỷ luật**

6.1. Học sinh vi phạm điều lệ trường sẽ bị kỷ luật theo mức độ nghiêm trọng của hành vi.

6.2. Hình thức kỷ luật có thể bao gồm khiển trách bằng lời nói, giam giữ, đình chỉ hoặc đuổi học.

6.3. Học sinh và phụ huynh sẽ được thông báo về bất kỳ hành vi kỷ luật nào.

6.4. Học sinh có quyền kháng cáo các quyết định kỷ luật.

**Điều 7: Sửa đổi**

7.1. Điều lệ trường có thể được sửa đổi nếu được hội đồng trường chấp thuận.

điều lệ trường thcs

7.2. Bất kỳ sửa đổi nào đối với điều lệ trường đều được thông báo cho học sinh, nhân viên và phụ huynh.

điều lệ trường thcs

**Phần kết luận**

Điều lệ trường là một tài liệu sống được thiết kế để hướng dẫn hành vi của tất cả các thành viên trong cộng đồng trường học. Bằng cách tuân thủ điều lệ trường, chúng ta có thể tạo ra một môi trường học tập an toàn, tôn trọng và hỗ trợ cho tất cả.

[返回]

友情链接: 织梦CMS官方 DedeCMS维基手册 织梦技术论坛

đăng nhập dafabet-【hk887.vip sòng bài trực tuyến】主要经营:,**Điều lệ Trường Trung học cơ sở****Phần mở đầu**Điều lệ trường là một bộ tài liệu quan trọng thiết lập các quy tắc,